ผังรายการ

 

เวลา

   รายการ

 

07.00 น. - 07.30 น.

ภาวนาเช้า - การสวดสายประคำ

 

07.30 น. - 08.00 น.

เพลงคาทอลิก - บทเพลงคาราโอเกะ

 

 

 • ราชีนีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์
 • หัวใจผู้แพร่ธรรม
 • เราคอยพระองค์
 • โลกสวยด้วยมือเรา
 • พรุ่งนี้

 

08.00 น. - 08.10 น.

สารคดีคาทอลิก ตอน เปิดโลกพระคัมภีร์ 
ตอน  “ความยุติธรรมในการตัดสิน”

 

08.10 น. - 09.00 น.

รายการพระเจ้าสถิตกับเรา
ตอน :  งานรวมพลัง วันศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

 

09.00 น. - 10.00 น.

สารคดีคาทอลิก
ตอน : “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เลวร้ายสู่สิ่งที่ดีที่สุด”

 

10.00 น. - 10.30 น.

รายการแสงธรรม
ตอน :  พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศกัมพูชา

 

10.30 น. - 11.00 น.

ข่าวสารพระศาสนจักรคาทอลิก :  ข่าววาติกัน

 

 

 • ชีวิตของนักบุญหญิง Gertrude นักบวชคณะเบเนดิกต์ติน
 • โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้ยากไร้ในแผ่นดินเยรูซาเล็ม
 • จงอย่าละอายที่จะยืนหยัดในองค์พระเจ้า
 • เปิดให้บริการห้องสมุดวาติกัน
 • สมัชชาพระศาสนจักรคาทอลิก ในตะวันออกกลาง
 • ชีวิตที่มีพระวาจาของพระเจ้า นักบุญมาทินดา แห่งฮักเกอร์บอร์

 

11.00 น. - 12.00 น.

สารคดีคาทอลิก
ตอน “เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าในแดนดินถิ่นสยาม”

 

12.00 น. - 12.15 น.

สารคดีคาทอลิก
ตอน “วันศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่  1” 

 

12.15 น. - 12.30 น.

สารคดีคาทอลิก
ตอน  ประวัติความเป็นมาอาสนวิหารอัสสัมชัญ (อังกฤษ)

 

12.30 น. - 13.30 น.

สารคดีคาทอลิก
ตอน วีดีทัศน์แนะนำอารามคาร์แมลไลท์กรุงเทพฯ