ผังรายการ

 

เวลา

      รายการ

 

07.00 น. - 07.30 น.

ภาวนาเช้า - การสวดสายประคำ