ผังรายการ

 

เวลา

      รายการ

 

07.00 น. - 07.30 น.

ภาวนาเช้า - การสวดสายประคำ

 

07.30 น. - 08.00 น.

เพลงคาทอลิก - บทเพลงคาราโอเกะ

 

 

  • ราชีนีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์