สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า งานมิสชันนารีสำคัญกว่าพระสันตะปาปา
2014-04-24 16:57:31 , เข้าชม: 2
This text will be replaced