สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16 ทรงรับเถ้าระหว่างพิธีกรรมที่พระองค์ทรงเป็นประธานอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้าย ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
2013-02-27 15:48:10 , เข้าชม: 7471
This text will be replaced